Соціологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Опис

Дублікаш Тетяна Миколаївна, канд. соціолог. наук, доцент кафедри політичної соціології

Ключові слова

соціологія науки, робоча програма навчальної дисципліни, кредитно-модульна система

Бібліографічний опис

Дублікаш Т.М. Соціологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «соціологія» / Тетяна Миколаївна Дублікаш. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 11 с.