Облік і оподаткування : методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт магістрів [Електронне видання]

Анотація

Методичні рекомендації підготовлені відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців у галузі знань «07 Управління та адміністрування». Методичні рекомендації спрямовані на допомогу здобувачам при написанні магістерських кваліфікаційних робіт спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітніми програмами кафедри статистики, обліку та аудиту. Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційних робіт магістра за спеціальністю «Облік і оподаткування» розроблено на підставі Положення про організацію освітнього процесу у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, чинних інструктивних і методичних документів Міністерства освіти і науки України, чинних державних стандартів. Методичні рекомендації призначено для здобувачів, керівників кваліфікаційних робіт, консультантів, рецензентів та членів екзаменаційної комісії. Методичні рекомендації встановлюють загальні вимоги до тематики, структури, змісту, обсягу й оформлення кваліфікаційних робіт, які будуть враховуватися при захисті.

Опис

Електронне навчальне видання комбінованого використання. Можна використовувати в локальному та мережному режимі.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, кваліфікаційна робота, структура, зміст структурних елементів, загальні вимоги до оформлення, наукове керівництво, нормоконтроль, перевірка антиплагіатною інтернет-системою, захист кваліфікаційної роботи, критерії оцінювання

Бібліографічний опис

Облік і оподаткування : методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт магістрів [Електронне видання] / уклад. І.А. Косата, О.О. Нестеренко, Т.В. Пономарьова, Т.В. Розіт, Т.Л. Слюніна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 40 с.(PDF)