Сучасні управлінські процеси в національній економіці. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (21 жовтня 2016 року)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-10-21

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

До видання увійшли дослідження за наступними напрямами: управління національним господарством в сучасних умовах; розвиток публічного управління в національній економіці; актуальні проблеми менеджменту організацій та шляхи їх розв’язання; управління вартістю підприємств на сучасному етапі реформування національної економіки. Для науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти,керівників різних рівнів управління, фахівців, що працюють у вищеозначених сферах.

Опис

Редакційна колегія: Давидов О. І., к.е.н., доц., Дорошенко Г. О., д.е.н., проф., Родченко В. Б., д.е.н., проф., Третяк В. П., д.е.н., проф., Пуртов В. Ф., к.е.н., доц., Крикун О. О., к.е.н., доц.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Управління національним господарством в сучасних умовах, Розвиток публічного управління в національній економіці, Актуальні проблеми менеджменту організацій та шляхи їх розв’язання, Управління вартістю підприємств на сучасному етапі реформування національної економіки, народне господарство, економіка

Бібліографічний опис

Сучасні управлінські процеси в національній економіці. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (21 жовтня 2016 року) / Відп. ред. Г.О. Дорошенко.- Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016 – 156 с.