Особливості і тенденції сучасної демографічної кризи в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті наведений аналіз сучасного стану демографічних процесів в Україні. Визначені особливості, причини, компоненті і тенденції сучасної демографічної кризи: економічні, соціальні, соціально-психологічні та ін. Акцентується увага на найбільш гострих існуючих і можливих в перспективі соціально-демографічних проблемах в Україні.

Опис

Ключові слова

демореальність, депопуляція, демовідтворення, демографічна криза, економічні фактори, соціальні фактори, тенденції розвитку

Бібліографічний опис

Яковенко Т.В. Особливості і тенденції сучасної демографічної кризи в Україні / Яковенко Т.В. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 869. Економічна серія. – С. 221-228.