Концепт СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / SHYNESS в англомовній картині світу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ ім.В.Н.Каразіна

Анотація

Стаття присвячена аналізу понятійної, образної та ціннісної складових лінгвокультурного концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ/SHYNESS, вербалізованого лексичними засобами англійської мови. У статті розглядаються основні підходи до проблеми концепту в лінгвістичних дослідженнях останніх десятиліть; надаються різні визначення поняття «концепт».

Опис

Ключові слова

лінгвокультурний концепт, поняття, сором’язливість, структура концепту

Бібліографічний опис

Молоді фахівці – майбутнє науки: Збірник наукових праць студентів. Вип.7