Sociology an English. Grammar handbook

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Посібник є другою частино посібника для розвитку граматичних на¬вичок для студентів немовних факультетів. Посібник складається з 12 уроків, у яких розглядаються пасивний стан дієслова, інфінітив, герун¬дій, дієприкметники та інфінітивні, герундіальні, дієприкметникові конс¬трукції. Посібник має багато таблиць, що пояснюють структуру та вживання конструкцій, що вивчаються. Уроки містять різноманітні вправи для розвитку навичок володіння граматичним матеріалом.

Ключові слова

Sociology an English, grammar handbook

Бібліографічний опис

Бєляєва І. А., Сергеєва О. А. SOCIOLOGY IN ENGLISH. GRAMMAR HANDBOOK. Навч.-метод. пос. – Х. : ХНУ имені В. Н. Каразіна, 2008. – 54 с.