Основи політичної соціології

Анотація

У навчальному посібнику викладено основи політичної соціології як дисципліни, що спирається на міждисциплінарні підходи та досягнення. Розглянуто теоретичні засади та методи дослідження, притаманні політичній соціології. Посібник стане у нагоді студентам соціогуманітарних спеціальностей та всім, хто цікавиться соціополітичними проблемами. Посібник присвячено десятиріччю заснування кафедри політичної соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Опис

Ключові слова

політична соціологія, соціальні нерівності, соціально-політична свідомість, електоральна поведінка

Бібліографічний опис

Основи політичної соціології : навчальний посібник для студентів соціогуманітарних спеціальностей / М. А. Безносов, Т. М. Дублікаш, А. Д. Литовченко та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 252 с.