Еволюція факторних доходів з погляду постіндустріальних тенденцій сучасності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто еволюцію розвитку категорії «дохід», проаналізовано його джерела, принципи формування, структуру. Досліджені основні сучасні тенденції формування доходів домогосподарств, акцентовано увагу на розвитку теорії факторів виробництва в постіндустріа-льний період, відзначено такі самостійні ресурси формування доходу як інформаційний та еко-логічний фактори виробництва, розглянуто деякі питання діалектики системи формування до-ходів домогосподарств у контексті еволюції сучасної економічної системи.

Опис

Ключові слова

дохід, домогосподарство, фактор виробництва, конфлікт, компроміс, екологічний, інтелектуальний ресурс

Бібліографічний опис

Скібіна С.О. Еволюція факторних доходів з погляду постіндустріальних тенденцій сучасності / Скібіна С.О. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 869. Економічна серія. – С. 53-57.