Соціологія. Робоча програма навчальної дисципліни (Фізика)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Нікулін В.С., кандидат соціологічних наук, ст. викладач кафедри політичної соціології.

Опис

Ключові слова

робоча програма навчальної дисципліни, соціологія, фізико-математичні науки, фізика, кредитно-модульна система

Бібліографічний опис

Нікулін В.С. Соціологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0402 фізико-математичні науки, спеціальністю 6.040203 «Фізика» / В.С. Нікулін. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 8 с.