Проблеми професійної підготовки викладачів перекладу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ольховська А. С. Проблеми професійної підготовки викладачів перекладу. – Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. : Тези доповідей XІV наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – с. 164-165.