Laboratory exercises on physical and colloid chemistry

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ

Анотація

Опис

Manual for laboratory exercises on physical and colloid chemistry is constituted in agreement with programme of this course for students of medical and biological specialities of universities. Manual includes exercises on selected top-ics: thermochemistry, electrolytic conductance, electromotive force and galvanic cells. Навчально-методичний посібник містить лабораторні роботи з курсу фізичної та колоїдної хімії та відповідає програмі цього курсу для студентів медико-біологічного профілю вищих навчальних закладів України. У ньому містяться роботи, які відносяться до таких розділів: термохімія, електропровідність розчинів, електрорушійні сили та гальванічні елементи, хімічна кінетика, утворення та стійкість дисперсних систем, електрокінетичні явища.

Ключові слова

laboratory exercises, physical chemistry, colloid chemistry, фізична хімія, колоїдна хімія

Бібліографічний опис

Єльцов С.В., Водолазька Н.О. Лабораторні роботи з фізичної та колоїдної хімії: навчально-методичний посібник (англійською мовою). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 46 с.