Дослідження інвестиційних ризиків: сутність та класифікація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

дослідження інвестиційних ризиків, класифікація інвестиційних ризиків, інвестиційний ризик

Бібліографічний опис

Ткачук І.М. Дослідження інвестиційних ризиків: сутність та класифікація / Ткачук І.М. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.