Рейтингове оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

рейтингове оцінювання, інвестиційна привабливість регіонів України, регіон України, рейтингове оцінювання інвестиційної привабливості

Бібліографічний опис

Корепанов Г.С. Рейтингове оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України / Г.С. Корепанов // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.