Структури даних : методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Програмування» для студентів спеціальностей 113 «Прикладна математика», 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» [Електронне видання]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації підготовлені для вивчення теми «Структури даних» відповідно до змісту навчальної дисципліни «Програмування». Обговорюються базові принципи щодо використання масивів заданої та змінної довжини, а також типових прийомів програмування щодо обробки масивів та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти різних курсів та рівнів за спеціальностями 113 «Прикладна математика», 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», а також 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».

Опис

Електронне навчальне видання комбінованого використання. Можна використовувати в локальному та мережному режимі

Ключові слова

Research Subject Categories::MATHEMATICS, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, Research Subject Categories::TECHNOLOGY, масиви, масиви змінної довжини, використання структур даних, типові прийоми програмування щодо обробки масивів, розв’язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь, метод Гауса, теоретичні відомості, завдання, приклади, контрольні запитання

Бібліографічний опис

Структури даних : методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Програмування» для студентів спеціальностей 113 «Прикладна математика», 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» [Електронне видання] / уклад. В.І. Коробов, Ю.В. Ромашов, К.В. Стєпанова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 32 с.(PDF)