Современные тренды управления репутацией: мир и Украина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київ : КНЕУ

Анотація

Nowadays, the managerial ways of forming and maintaining the company's reputation evolve under the influence of large-scale technological changes in the global economy. In the majority of modern trends of reputation management are derived from these changes, as well as their reflection in the social processes and psychology of individuals. The author identified ten main trends in the development of reputation management based on analysis of world trends and characterized the manifestations of these trends in Ukraine.

Опис

В наші дні управлінські способи формування і підтримки потрібної компанії репутації еволюціонують під впливом масштабних технологічних змін в глобальній економіці. Здебільшого сучасні тренди управління репутацією є похідними від зазначених змін, а також їх рефлексією в соціальних процесах і психології індивідів. Автором на основі аналізу світових тенденцій виділено десять основних трендів розвитку управління репутацією і охарактеризовано вітчизняні прояви цих трендів.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES

Бібліографічний опис

Деревянко, Елена Георгиевна. Современные тренды управления репутацией: мир и Украина / Деревянко Елена // Інноваційне підприємництво : стан та перспективи розвитку : всеукраїнська науково-практична конференція (3 ; 2018 ; Київ) : збірник матеріалів. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 274–276. – Назва з титул. екрану.