Вплив Всесвітньої туристичної організації на розвиток туроперейтингу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розвиток туроперейтингу в Україні набуває небачених масштабів, тому що наша країна має унікальний комплекс історичних, культурних та природних пам’яток, значні рекреаційні можливості, що сформувалися завдяки географічному положенню та історичному розвитку держави. Важливою особливістю туристичного потенціалу країни також є те, що Україна поєднує в собі красу степової та лісної природних зон, а також гірські пейзажі. Окремі її регіони є дуже привабливими для туристів, зокрема для іноземних.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, норвезько-українська конференція, Всесвітня туристична організація, туроперейтинг в Україні, Україна

Бібліографічний опис

Шульга Н.В. Вплив всесвітньої туристичної організації на розвиток туроперейтингу в Україні [Електронний ресурс] / Н.В. Шульга, К.А. Осінська // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.