Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Б.в.

Анотація

Спеціальність: 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Науковий керівник: Самойленко Володимир Михайлович, доцент, кандидат юридичних наук.

Опис

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена становленням в Україні розвинутого громадянського суспільства та побудовою суверенної, демократичної, правової, соціальної держави, яка повинна служити суспільству й людині. Конституція України (ст. 47) встановила право кожного на житло. Реалізуючи це конституційне право громадяни на власний вибір можуть побудувати житло, придбати його у власність чи взяти у оренду. Тому зараз право на житло вже перестає зводитись переважно до безкоштовного отримання особою житла у державному чи громадському житловому фонді. Вагому його частину починають складати правовідносини з отримання житла у власність чи користування на цілком оплатних засадах. Право на житло реалізується у конкретних правовідносинах, учасниками яких є безпосередні носії цього права - громадяни. Договір, у свою чергу, є одним з поширених засобів реалізації цивільних правовідносин.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, цивільний договір, право на житло, Види договорів з житлом та їх специфіка, Договір купівлі-продажу житла, Договір міни житла, Договір довічного утримання, Договір ренти житла, Договір дарування житла, Договір житлового найму

Бібліографічний опис

Мічурін Євген Олександрович. Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.03 / Євген Олександрович Мічурін. - Харків : Б.в., 2000. - 191 с.