Криза концепції прав людини в контексті розвитку сучасного світу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Автори

Завальна, Ж.В.
Старинський, М.В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Утвердження та об’єктивація у вигляді Загальної декларації прав людини в 1948 році на світовій арені концепту «права людини» стало правовою революцією у впорядкуванні людських взаємовідносин. Жахи Другої світової війни наглядно показали необхідність зміни підходів до врегулювання людських конфліктів та фізичного ставлення до людини як до живої істоти. Загальна декларація прав людини ввібрала в себе весь масив політико-правових думок, що століттями формувались та накопичувались у філософсько-правових трактатах видатних мислителів. Саме з моменту прийняття Загальної декларації прав людини в світі почалась побудова «великої міжнародної системи законодавства, адвокації і правозастосування [4]», що була покликана захищати людські права.

Опис

Завальна Ж.В., професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Старинський М.В., доцент, доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки навчально-наукового інституту права СумДУ.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, норвезько-українська конференція, права людини

Бібліографічний опис

Завальна Ж.В. Криза концепції прав людини в контексті розвитку сучасного світу [Електронний ресурс] / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський // Матеріали Норвезько-української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.