Методичні рекомендації до виконання аудиторних практичних та семінарських занять з дисципліни «Мотиваційний менеджмент» для здобувачів вищої освіти галузі знань 73 Менеджмент спеціальності 073 «Менеджмент»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков : КП "Міська друкарня"

Анотація

Методичні рекомендації складено для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти. В методичних рекомендаціях подано методичні та довідкові матеріали, необхідні для аудиторних занять з дисципліни «Мотиваційний менеджмент». Методичні рекомендації розраховані для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, викладачів.

Опис

Ключові слова

менеджмент, мотиваційний менеджмент, заробітна плата, оплата праці, тарифні умови, посадові оклади, грейди

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до виконання аудиторних практичних та семінарських занять з дисципліни «Мотиваційний менеджмент» для здобувачів вищої освіти галузі знань 73 Менеджмент спеціальності 073 «Менеджмент» / Уклад. Г. О. Сукрушева – Харьков : КП "Міська друкарня", 2022. - 20 с.