Процес оцінювання в ході інтерактивного навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Були вивчені особливості процесу оцінювання в умовах інтерактивного навчання. Доведено, що на відміну від традиційного оцінювання, при активному навчанні об’єктами контролю виступають не тільки мовленнєві навички та вміння, але й навички критичного мислення та комунікації. Розроблені критерії оцінювання учнів як при індивідуальній роботі, так і в умовах роботи в групах співпраці; запропонована техніка організації роботи учнів в таких групах. Показано, що при розробці вимірників для оцінювання окремих прийомів активного навчання доцільно підключати самих учнів. Были изучены особенности оценивания при интерактивном обучении. Доказано, что в отличие от традиционного оценивания, при активном обучении объектами контроля являются не только речевые навыки и умения, но и навыки критического мышления и коммуникации. Разработаны критерии оценивания учащихся, как при индивидуальной работе, так и в условиях работы в группах сотрудничества; предложена техника организации работы учеников в таких группах. Показано, что к разработке некоторых критериев оценивания целесообразно подключать самих учащихся. The peculiarities of assessment in the course of interactive teaching have been investigated. It was proved that in contrast to traditional assessment speech, critical thinking and communicative skills should be in the focus of control. Assessment criteria for individuals and groups have been worked out; teaching techniques for a group work have been suggested. It was shown that in some cases it’s reasonable to involve students into the process of designing criteria.

Опис

Ключові слова

interactive teaching, assessment criteria, speech habits, critical thinking, communication, інтерактивне навчання, критерії оцінювання, мовленнєві навички, критичне мислення, комунікація

Бібліографічний опис

Свердлова І.О. Процес оцінювання в ході інтерактивного навчання / І.О. Свердлова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №867. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 60. – С.