Організація складних інтеграційних форм сумісної виробничогосподарської діяльності та забезпечення їх функціонування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються трансформаційні процеси у корпоративному секторі економіки. Розглянуто фактори, що впливають на напрям розвитку корпорацій. Запропоновано шляхи оздоровлення та стабілізації вітчизняної економіки. В статье рассматриваются трансформационные процессы в корпоративном секторе экономики. Рассмотрены факторы, влияющие на направление развития корпораций. Предложены пути оздоровления и стабилизации отечественной экономики. n article are considered transformation’s processes in corporate sector of economy. The factors influencing a direction of development of corporations are considered. Ways of improvement and stabilisation of domestic economy are offered.

Опис

Демидова О.С., к. е. н., доцент Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

інтеграція, трансформаційні процеси, інноваційні фактори, злиття, поглинання, конкурентоспроможність, корпоративне управління

Бібліографічний опис

Демидова О.С. Організація складних інтеграційних форм сумісної виробничогосподарської діяльності та забезпечення їх функціонування / О.С. Демидова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 851. Сер.: Економіка. – С.