Локальна параметризація каустик регулярної поверхні в евклідовому просторі

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Виконала: студентка групи M-1G1 II курсу другого (магістерського) рівня Т.В. Хлипенко. Спеціальність: 111 "Математика". Керівник: О.Л. Ямпольський.

Ключові слова

Research Subject Categories::MATHEMATICS, лінійчаста поверхня, каустіки кривих, каустіки поверхонь, евклідів простір, плоска крива, еволюта, катакаустика, діакаустика, плоский падаючий фронт, сферичний падаючий фрон

Бібліографічний опис

Хлипенко Т.В. Локальна параметризація каустик регулярної поверхні в евклідовому просторі : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 111 - математика / наук. кер. О.Л. Ямпольський. - Харків : Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2022. - 24 с.