Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти. Факультет математики і інформатики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Особливості впровадження освітніх онлайн-платформ на уроках алгебри та початків аналізу
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Дмитрієва, Анна Василівна; Dmytriieva, Anna
  Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра присвячено дослідженню методичних особливостей впровадження освітніх онлайн-платформ на уроках алгебри та початків аналізу. У роботі проаналізовано предметну область, актуальність теми дослідження; проведено огляд останніх науково-педагогічних і методичних досліджень та публікацій; визначено завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра. В першому розділі роботи відображено суть та роль онлайн-навчання в освітньому процесі закладів середньої освіти, надано докладну характеристику освітнім онлайн-платформам та визначено особливості онлайн-навчання на уроках алгебри та початків аналізу. В другому розділі розроблено, реалізовано та впроваджено електронний навчальний курс з алгебри та початків аналізу з теми «Тригонометричні функції» засобами освітньої платформи «Google Classroom».
 • Документ
  Методична розробка комплексу уроків за темою “Відношення та пропорції” із застосуванням освітніх комп’ютерних сервісів та платформ
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Тализіна, Аліна Юріївна; Talyzina , Alina
  Сучасне реформування загальної середньої освіти в концепції НУШ орієнтує на активне залучення до навчального процесу сучасних комп’ютерних технологій, які значно розширюють навчальні можливості освітян, дозволяють здобувачам освіти обирати власну освітню траєкторію навчання, допомагають їм у саморозвитку та вдосконаленні. Зокрема, злободенним стає широке залучення комп’ютерних освітніх сервісів при навчанні математиці здобувачів загальної середньої освіти. Так, у роботі проаналізовано ідеї реформи Нової української школи в контексті застосування комп’ютерних освітніх сервісів у дистанційному навчанні здобувачів загальної середньої освіти; обґрунтовано та систематизовано навчальні можливості комп’ютерних освітніх платформ щодо їх ефективного застосування для розробки методичних матеріалів з математики в закладах загальної середньої освіти; розроблено методичний комплекс авторських уроків з математики для 6 класу за розділом «Відношення і пропорції» на базі реформи НУШ з використанням різноманітних комп’ютерних освітніх платформ (ВсеОсвіта, Learning.apps, Wordwall, Kahoot! та ін.) в тематиці циклів книг та фільмів «Гаррі Поттер».
 • Документ
  Роль комбінаторики у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії учнів нової української школи
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Єршова, Анастасія Андріївна; Yershova, Anastasiia
  У роботі проведено аналіз сучасних тенденцій до формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів закладів загальної середньої освіти. Розроблено практичні рекомендації щодо впровадження системи педагогічної підтримки розвитку учнів за індивідуальними освітніми траєкторіями. Автором надано обґрунтування мотиваційної складової комбінаторних задач. Проведено порівняльний аналіз змісту навчального матеріалу з теми: «Основи комбінаторики» в підручниках для закладів загальної середньої освіти. Запропоновано форми організації позанавчальної роботи з застосуванням комбінаторних задач і методів. Представлено розробка smart-уроку на тему: «Елементи комбінаторики» для здобувачів 11 класу закладу загальної середньої освіти.
 • Документ
  Інтеграл Стілтьєса багатозначних функцій
  (2022) Пономарьов, Ростислав Володимирович