Смислотворення і смисловираження при реалізації настанови «комунікативна обізнаність» у міжкультурному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид–во Національного університету «Острозька академія»

Анотація

The article discusses the specificity of functioning of meaning construction and meaning expression systems when realizing “COMMUNICATIVE AWARENESS” guideline while discursive personality’s speech adaptation within the framework of intercultural discourse.

Опис

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8327-5197

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, polycultural discursive personality, intercultural discourse, meaning construction, meaning expression, dynamic model of meaning

Бібліографічний опис

Котов М.В. Смислотворення і смисловираження при реалізації настанови «комунікативна обізнаність» у міжкультурному дискурсі / М.В. Котов // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид–во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 35. – 2013. – С. 171–174.