English Literature for inerpreters

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Навчальний посібник з курсу «Література країни, мова якої вивчається (англійська)» для перекладачів знайомить студентів вищих навчальних закладів з найбільш важливими явищами літературного життя Англії, починаючи з виникнення англійської літератури та закінчуючи її теперішнім станом. Простежуються головні тенденціїї розвитку літературного процесу, аналізуються літературні напрямки та течії на різних історичних етапах, приділяється увага персоналіям окремих літературних діячів та визначним літературним творам. Посібник містить вправи з перекладу для відпрацювання навичок і вмінь англо-українського перекладу художніх текстів. Для студентів перекладацьких відділень інститутів і університетів, бакалаврів і магістрів, за напрямком підготовки філогія із спеціальності переклад, англійська мова та література, для аспірантів-філологів та літературознавців.

Ключові слова

Бібліографічний опис

English Literature for interpreters = Історія англійської літератури для перекладачів (англійською мовою) : Навчальний посібник : Для студ. філол. спец. — Х. : ХНУ, 2010. — 257 с.