Розрахунок пластинчастого теплообмінника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Виконав студент 4 курсу, групи НФ-42 Цехмейструк А.М. Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Керівник: Алексахін О.О. Рецензент: Круглякова О.В.

Ключові слова

кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології, Алексахін Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, доцент, Круглякова Ольга Володимирівна, теплообмінник, пластини різних типів, пастеризація, коефіцієнт теплопередачі, ефективність, heat exchanger, plates of different types, pasteurization, heat transfer coefficient, efficiency

Бібліографічний опис

Цехмейструк, Антон Миколайович. Розрахунок пластинчастого теплообмінника : випускна робота бакалавра, спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали / А.М. Цехмейструк ; Науковий керівник О.О. Алексахін. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2022. – 55 с.