"Концепт DISTRESS / ДИСТРЕС в англомовному медіа-дискурсі: когнітивно-комунікативний аспект (дисертація)"

Анотація

Дисертаційне дослідження відтворює структуру концепту DISTRESS / ДИСТРЕС у свідомості носія англійської мови та особливості його об’єктивації в англомовному медіа-дискурсі в лінгвокогнітивному і дискурсивному вимірах.

Опис

Ключові слова

комунікативна ситуація, концепт DISTRESS / ДИСТРЕС, медіа-дискурс, стратегія, тактика, тональність, фреймова структура

Бібліографічний опис