Методи визначення конкурентних переваг суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

методи визначення конкурентних переваг, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, конкурентні переваги суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічна діяльність

Бібліографічний опис

Кобзаренко А.О. Методи визначення конкурентних переваг суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності / А.О. Кобзаренко // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.