Політичне в контексті життєвого шляху особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено аналізу звернень суб’єктів до сфери політичного в конструюванні історії власного життєвого шляху. З позицій дискурсивної психології проаналізовано 296 розповідей про життєвий шлях. Респондентів спеціально не розпитували про роль політики в їхньому житті – вони зверталися до неї, коли цього вимагала логіка власного автобіографічного дискурсу. Виокремлено чотири дискурсивні стратегії звернення до політичного: політичне як джерело життєвих складностей (людина покладає відповідальність за власні проблеми на політичні умови); політичне як патріотичне (висловлення любові до своєї батьківщини та конструювання ідентичності патріота); політичне як предмет повсякденної комунікації (політика – тема для розмови зі значущими іншими); заперечення політичного (знецінення держави, влади, нігілізм у сфері політичного). Також охарактеризовано дві стратегії ізоляції від політичного: дискурсивна ізоляція – коли людина висловлює своє бажання триматися осторонь від політичних відносин, та мовчання – коли суб’єкт взагалі не використовує політичний дискурс у конструюванні власного життєвого шляху.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology::Applied psychology, політика, життєвий шлях, особистість, дискурс, дискурсивна психологія

Бібліографічний опис

Зімовін О. І. Політичне в контексті життєвого шляху особистості / О. І. Зімовін // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць. – Вип. 5(19). – Київ, 2017. – С. 201–211.