Механізм регулювання взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті проводиться дослідження структурних дисбалансів, які виникають при різних напрямах взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків в умовах глобалізації та ринкової трансформації економіки, розкривається механізм державної політики, спрямований на регулювання взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків, збалансування цього процесу, стимулювання зростання ВВП та структурних змін у економіці країни. В статье проводится исследование структурных дисбалансов, которые возникают при различных направлениях взаимодействия внутреннего и внешнего рынков в условиях глобализации и рыночной трансформации экономики, раскрывается механизм государственной политики, направленный на регулирование взаимодействия внутреннего и внешнего рынков, сбалансирование этого процесса, стимулирование роста ВВП и структурных трансформаций экономики. The article studies structural imbalances of the variety of interactions of the internal and external markets, which occur under conditions of globalization and market transition of the economy. The author describes the mechanism of state policy aimed on regulation and optimization of interactions of internal and external markets, stimulation of the GDP growth and structural transformation of the economy.

Опис

Даниленко О.Л., аспірантка. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

внутрішній ринок, зовнішній ринок, глобалізація, державна політика

Бібліографічний опис

Даниленко О.Л. Механізм регулювання взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків / О.Л. Даниленко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 802. Сер.: Економіка. – С.