Методи пробопідготовки нафтопродуктів для атомно-абсорбційного визначення плюмбуму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Встановлено, що прецизійність і точність атомно-абсорбційного визначення Плюмбуму в нафтопродуктах підвищується при використанні розчину Тритон Х-100 для утворення емульсій, а ацетил-ацетонату Плюмбуму як стандартного зразка складу у вигляді розчинів, що містять ту ж кількість поверхнево-активної речовини. Максимальне вилучення Плюмбуму з проб нафтопродуктів досягається при використанні розчинів Тритон Х-100 та ультразвукової обробки зразків нафтопродуктів; аналогічні стадії обробки використовують для градуювальних розчинів.

Опис

Ключові слова

плюмбум, пробопідготовка нафтопродуктів, атомно-адсорбційна спектроскопія, ПАВ

Бібліографічний опис

Юрченко О.І. Методи пробопідготовки нафтопродуктів для атомно-абсорбційного визначення плюмбуму / О.І. Юрченко, Н.П. Титова, Г.В. Кобець // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 870. Сер. : Хімія. – Вип. 17(40). – С. 166 – 171.