Государственное регулирование социальной этичностью предприятий Украины на отраслевом уровне

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

государственное регулирование, социальная этичностью предприятий Украины

Бібліографічний опис

Пересыпкина Г.А. Государственное регулирование социальной этичностью предприятий Украины на отраслевом уровне / Пересыпкина Г.А. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.