Діалектично-діагностична природа феномена інтертекстуальності як поліфонії текстів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

“Homo Creans, створюючи новий текст, вступає із «старим» текстом у творчий контакт, становлячись відображувачем зв’язку поколінь та їх традицій”.

Опис

Присвячується 120-річчю М. М. Бахтіна (1895-1915)

Ключові слова

інтертекступльність, поліфонія текстів

Бібліографічний опис

7. Самохіна В.О. Діалектико-діалогічна сутність феномена і інтертекстуальності як поліфонії текстів / В. О. Самохіна // Вісник ХНУ. – Сер. Романо-германська філологія. – Вип. 81. – Х., 2015. – С. 21-28.