Управління якістю : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Зміст навчально-методичного посібника має визначену структуру практичних завдань за темами і логічну послідовність освоєння дисципліни «Управління якістю» та засвоєння матеріалу методичного характеру. У практикумі викладено базові положення управління якістю, принципи побудови та функціонування системи управління якістю на виробництві. Простежується еволюція впровадження та забезпечення якості, встановлено порядок управління якістю продукції, проведено класифікацію показників якості продукції, визначено роль стандартизації та сертифікації продукції (послуг), запропоновано методи управління витратами на забезпечення якості, проведення контролю, аудиту та оцінювання діяльності підприємства. Посібник буде корисним здобувачам, викладачам, керівникам підприємств та менеджерам з управління якістю.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, методичні рекомендації, виконання практичних робіт, управління якістю, менеджмент, класифікація показників, стандартизація, сертифікація, контроль, аудит, оцінювання діяльності підприємства

Бібліографічний опис

Управління якістю : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад. О. О. Крикун. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 48 с.