Триггерные стимулы материнства

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація У статті розкриваються питання формування материнської сфери жінки, проблеми її порушення. Акцент робиться на двояку природу материнства: соціальну, яка интроектується у вигляді норм, ідеалів і вимог суспільства, та глибинно – психологічну, яка за допомогою певних тригерних стимулів, актуалізується в жінці за принципом саморозкриття. Ключові слова: материнство, тріггерние стимули, інтроецірованіе громадських норм, материнська ефективність Annotation Trigger Stimuli of Maternity The questions of forming the maternal sphere, are affected in the article. An accent is done on dual nature of maternity: social, which is introected as some norms, ideals and requirements of society, and in depth – psychological, which, acts by certain trigger stimuli, on principle of self - opening. Keywords: maternity, trigger stimuli’s of maternity, introection of social patterns, maternity effecting.

Опис

Ключові слова

інтроецірованіе громадських норм, материнство, тріггерние стимули, материнська ефективність

Бібліографічний опис