Зарубіжний досвід фінансового регулювання розвитку регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто зарубіжний досвід на прикладі таких зарубіжних держав, як Литва, Польща, Франція, Англія, Сполучені Штати Америки, Великобританія та інші країни, з якого деякі елементи Україна може втілити у сферу місцевих фінансів з урахуванням національних особливостей. Рассмотрен зарубежный опыт на примере таких зарубежных государств, как Литва, Польша, Франция, Англия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие страны, из которого некоторые элементы Украина может воплотить в сферу местных финансов с учетом национальных особенностей. Foreign experience is considered, on the example of such foreign states, as Lithuania, Poland, France, England, the States of America, Great Britain and other countries, are United, from which Ukraine can incarnate some elements in the sphere of local finances taking into account national features.

Опис

Журавель В.В., к.е.н. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

фінансове регулювання, податки, субсидії, субвенції, місцеві бюджети, регіональний розвиток

Бібліографічний опис

Журавель В.В.Зарубіжний досвід фінансового регулювання розвитку регіону / В.В. Журавель // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 802. Сер.: Економіка. – С.