Співпраця України із міжнародними інституціями регулювання світового інвестиційного ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Питання контролю інвестиційного ринку є надзвичайно важливим із погляду на глобалізаційні процеси в міжнародних відносинах та активізацію транскордонних потоків капіталу. Так, наявність міжнародних організацій з регулювання міжнародного інвестиційного ринку сприяє більш ефективній взаємодії міжнародних інвесторів із реципієнтами інвестицій, а також виступає регулятором у правовій площині, тим самим будучи гарантом безпеки інвестування. Інституціями, що здійснюють регулювання інвестиційного ринку на міжнародній арені, є Міжнародний валютний фонд (МВФ), організації групи Світового банку, а також Світова організація торгівлі (СОТ), Організація економічного співробітництва та розвитку, Економічна та соціальна рада ООН.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, норвезько-українська конференція, Україна, міжнародні інституції ми регулювання світового інвестиційного ринку, світовий інвестиційний ринок

Бібліографічний опис

Псьота Т.В. Співпраця України із міжнародними інституціями регулювання світового інвестиційного ринку [Електронний ресурс] / Т.В. Псьота // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.