Стратегія комунікаційної політики на промисловому підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

стратегія комунікаційної політики, комунікаційна політика на промисловому підприємстві, промислове підприємство

Бібліографічний опис

Грицюк Д.О. Стратегія комунікаційної політики на промисловому підприємстві / Грицюк Д.О. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.