Туризм у Німеччині (тексти та завдання з аудіювання)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Посібник є додатком до мультимедійного компакт-диску „Bundestagsmagazin. Tourismus“ і призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів 4-5 курсу факультету іноземних мов, які вивчають німецьку як першу та другу іноземну, у рамках курсу з ділової німецької мови та практики перекладу. Мета посібника – полегшити студентам розвиток навичок з аудіювання, засвоєння суспільно-політичної та ділової лексики, вдосконалення знань з лінгвокраїнознавства. Акцент робиться не лише на репродукції аудіотекстів, але й на їх творчому осмисленні, аналізі фактів та трансформаційних процесах. Посібник може використовуватися студентами-германістами заочного та дистанційного відділення для самостійної роботи, а також студентами немовних факультетів.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Туризм у Німеччині (тексти та завдання з аудіювання)/ Оніщенко Н.А. – Харків, 2003. – 60 с.