Відтворення авторських художніх кодів в українських перекладах п’єс В. Шекспіра «Отелло», «Макбет» і «Сон літньої ночі»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-04-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено аналізу українських перекладів п’єс В.Шекспіра «Отелло», «Макбет» і «Сон літньої ночі» із застосуванням семіотичного інструментарію та обґрунтуванню взаємозалежності вибору перекладацьких стратегій в процесі відтворення художніх кодів автора від адекватного семіотичного декодування оригіналу.

Опис

Ключові слова

авторський художній код, драматичний переклад, індивідуально-перекладацький код, семіотичний інструментарій, семіотично навантажена одиниця

Бібліографічний опис

Лебедева, Ганна Вікторівна. Відтворення авторських художніх кодів в українських перекладах п’єс В. Шекспіра «Отелло», «Макбет» і «Сон літньої ночі» : дисертація ... Спеціальність 10.02.16 – перекладознавство Подається на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Г.В. Лебедева ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. - Київ, 2020. - 273 с.