Науково-дослідницька діяльність студентів у ВНЗ України: зміст та завдання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статтю присвячено визначенню основних напрямків та тенденцій в організації науково-дослідницької діяльності студентів у ВНЗ України на сучасному етапі. Досліджується зв’язок між законодавчими положеннями, що регулюють таку діяльність та власне навичками, якими має оволодіти студент для успішного проведення наукового дослідження. Надається алгоритм виконання такого дослідження. Статья посвящена определению основних направлений и тенденций в организации научно-исследовательской деятельности студентов в вузах Украины на современном этапе. Исследуется связь между законодательными положениями, которые регулируют такую деятельность и собственно навыками, которыми должен овладеть студент для успешного проведения научного исследования. Приводится алгоритм такого исследования. The research concentrates on eliminating of the principal areas and tendencies within organization of scientific and research activiy of students at higher educational institutions in Ukraine in the present period. The paper focuses on the connection between legal provisions regulating this type of activity and actual skills a student is to develop for the purpose of fruitful research. An algorithm of such a research is provided.

Опис

Ключові слова

scientific and research activiy of students, organization of scientific and research activiy of students, higher educational institution, skills of scientific and research work, stages of a scientific research, науково-дослідницька діяльність студентів, НДДС, організація НДДС у ВНЗ, навички науково-дослідницької роботи, етапи проведення наукового дослідження

Бібліографічний опис

Чорновол-Ткаченко О.О. Науково-дослідницька діяльність студентів у ВНЗ України: зміст та завдання / О.О. Чорновол-Ткаченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №866. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 59. – С.