Програма виробничої практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій» : навчально-методичний посібник

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Програму присвячено питанням організації і проходження виробничої практики студентами освітньо-професійної підготовки магістрів. Розглянуто мету й основні завдання практики, вимоги щодо підготовки та захисту звіту з виробничої практики, порядок виконання типових завдань. Посібник є допоміжним матеріалом для якісної практичної підготовки студентів, він містить зразки супровідних документів, необхідних для правильного оформлення звіту з практики. Програма розрахована на студентів, викладачів, керівників підприємств усіх форм власності.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Виробнича практика, Мета і завдання виробничої практики, Зміст виробничої практики, Організація проведення виробничої практики, Робоча програма та календарний план виробничої практики, Оформлення звіту з виробничої практики, Захист звіту з виробничої практики

Бібліографічний опис

Програма виробничої практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій» : на-вчально-методичний посібник / [уклад. Г. О. Дорошенко, О. О. Крикун, Г. П. Рекун.]. − 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 36 с.