Політична фракціоналізоція у контексті цивілізаційних відмінностей країн ЄС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

лінія «центр-периферія», Вулф, цивілізаційний розвиток

Бібліографічний опис

Головко Володимир. Політична фракціоналізоція у контексті цивілізаційних відмінностей країн ЄС / Володимир Головко // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 15 – 16 квітня 2010 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – С. 47-48