Порівняльна оцінка ефективності режимів фармакотерапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією