Сучасні підходи до артеріальної гіпертензії з огляду на професію робітника вугільних копалень з акцентами на небівалол та еналаприлу малеат

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Викладено сучасний стан проблеми артеріальної гіпертензії з огляду на професію робітника вугільних копалень та антігіпертензивні препарати небівалол та еналапилу малеат. Изложено современное состояние проблемы артериальной гипертензии с акцентами на профессию работника угольных шахт и антигипертензивные препараты небивалол и эналаприла малеат. Arterial hypertension modern probles with accent on workers of coal mines and antihypertensive drugs nebivalol and enalapril were discussed.

Опис

Ключові слова

артеріальна гіпертензія, робітники вугільних копалень, небіволол, амбулаторна терапія

Бібліографічний опис

Федько І.Д. Сучасні підходи до артеріальної гіпертензії з огляду на професію робітника вугільних копалень з акцентами на небівалол та еналаприлу малеат / І.Д. Федько, Н.В. Макієнко, В.І. Шевченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 797. Сер.: Медицина. – Вип. 15. – С. 140–150.