Невідповідність чоловіків утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню когнітивних механізмів створення сміхового ефекту англомовного анекдоту, закорінених на невідповідності чоловіків утилітарним нормам. Результати аналізу мовної об’єктивації стереотипних уявлень представників англомовної лінгвокультури демонструють кількісну і якісну асиметрію. Знайдена кількісна та якісна асиметрія відбиває найбільш соціально значущі гендерно специфічні вимоги до чоловіків як членів англомовного соціуму.

Опис

Ключові слова

англомовний анекдот, гендерні стереотипи, норми реалізму, норми безпеки, норми розсудливості, утилітарні норми

Бібліографічний опис

1. Птушка А.С. Невідповідність чоловіків утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту / А.С. Птушка // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2017. – № 85. – С. 128-131.