Определяющие свойства нелиберальных демократий

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

демократизация, принцип, нелиберальная демократия, политическая игра, формальная институциализация, клиентелизм, коррупция

Бібліографічний опис

Полищук Александр. Определяющие свойства нелиберальных демократий / Александр Полищук // (Пост)сучасність і наука: соціологія у пошуках себе та суспільства / Збірник тез доповідей учасників V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 19 – 21 квітня 2007 р.]. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 187–188