Семінарські та практичні заняття навчальної дисципліни «Менеджмент невиробничої сфери»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Семінарські та практичні заняття навчальної дисципліни «Менеджмент невиробничої сфери». Напрям підготовки 030601 «Менеджмент» для спеціальності 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності).

Опис

Ключові слова

практичні заняття, семінарські заняття, менеджмент невиробничої сфери

Бібліографічний опис

Кудінова М.М. Семінарські та практичні заняття навчальної дисципліни «Менеджмент невиробничої сфери» / Кудінова М.М. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 12 с.