Ethnomethodology as an unusual methods of studying society

Ескіз

Дата

2009

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

еthnomethodology, Garfinkel, Husserl, Schutz

Бібліографічний опис

Chueva Darya. Ethnomethodology as an unusual methods of studying society / Darya Chueva // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 13 – 15 квітня 2009 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – C. 11-12