Актуалізація соціологічного дослідження східних духовних практик в українському суспільстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті звертається увага на східні духовні практики як феномен полікультурного українського суспільства. Обґрунтовуються теоретичний та практичний аспекти актуальності соціологічного дослідження східних духовних практик в українському суспільстві. Зокрема, акцентується увага на невідповідності традиційного поняттєвого апарату соціології релігії досліджуваному феномену. Пропонується обґрунтування доцільності вивчення східних духовних практик на мікрорівні соціального. В якості теоретико-методологічної бази дослідження розглядається соціокультурний підхід і феноменологічна соціологія.

Опис

Ключові слова

соціологія культури, східні духовні практики, полікультурність, релігійне життя, тілесна культура, життєвий світ особистості

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна: збірник наукових праць. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2012.− № 993.